Toezichthoudende overheid

Toezichthouders:

F.S.M.A. - Financial Services and Markets Authority - Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene diensten economische inspectie, Koning Albert II Laan 16 te 1000 Brussel 

Telefoon: 0800/12033

https://meldpunt.belgie.be

Nederlands